Ajankohtaista

Sanomalehtien vahvuudet mediatoimistojen silmin

Sanomalehtien lähes korvaamattomia vahvuuksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia ovat mediatoimistoammattilaisten mielestä paikallisuus, käyttöliittymä, uutis- ja luotettavuusarvo sekä aidot brändit.

Tuoreen tutkimuksen mukaan he tunnistavat sanomalehdistä paljon hyvää: ihmisillä on entistä enemmän vapaa-aikaa ja sen myötä aikaa lukea sanomalehtiä. Sanomalehdet tuovat tolkkua entistä monimutkaisempaan maailmaan. Sanomalehti jäsentelee sitä, mitä maailmassa tapahtuu, sillä on sivistävä vaikutus ja se uskaltaa ottaa kantaa. Sanomalehdistöllä on tärkeä yhteiskunnallinen merkitys ja totuudellinen ympäristö.

Mediatoimistoammattilaiset tiedostavat sen, että printissä mainonta ärsyttää vähiten. Sanomalehdissä mainonta on odotettu osa sisältöä ja mainoksilla on tärkeä rooli. Mainontaa voi katsoa rauhassa ja siitä jää hyvä muistijälki. Sanomalehtien tavoittavuus on edelleen hyvä ja paikallisuus vahvuustekijä. Joidenkin mainostajien osalta paikallisuus on jopa arvovalinta.

Haastatteluissa kysyttiin myös mediatoimistoammattilaisen omaa suhdetta mainontaan. Painettu mainonta oli myös heille henkilökohtaisesti mieluisinta. Aivan kuten suomalaisillekin.

Zeeland Family Insight selvitti helmi-maaliskuussa 2017 Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta mediatoimistojen ammattilaisten näkemyksiä markkinointipanostusten suunnasta, tulevaisuuden mediavalinnoista, sanomalehdistön merkityksestä ja odotuksista sanomalehtien palveluille ja kehitykselle. Tutkimus toteutettiin laadullisina syvähaastatteluina.

Yli 70 prosenttia sivuston käyttäjistä pitää Karjalaisen verkkosivustoa itselleen tärkeänä.

Lähde: Karjalaisen lukijaprofiilitutkimus 2015, verkkolehti.