Ajankohtaista

Perinteinen media ja verkkomedia tukevat toisiaan uutiskanavina

Uutisten lukeminen verkon kautta on suomalaisille arkipäivää, mutta myös perinteinen media, eli painetut lehdet, radio ja televisio pitävät kiinni asemastaan merkittävinä uutiskanavina. Viikoittain jopa 85 prosenttia suomalaisista seuraa perinteistä mediaa eli sanomalehtiä, radiota ja televisiota. Verkon kautta uutisia seuraavien määrä on 88 prosenttia.

Perinteinen media ja verkko eivät kuitenkaan poissulje toisiaan, vaan kulkevat lukutottumuksissa rinnakkain. Peräti 80 prosenttia vastaajista kertoo seuraavansa sekä perinteisiä uutislähteitä että samojen medioiden tarjoamia verkkokanavia. Kotimaiset uutismediat ovat vahvoja myös verkossa, eivätkä esimerkiksi kansainväliset suuret uutislähteet tai pelkästään verkkotuotantoon keskittyvät toimijat ole syrjäyttäneet suomalaisten uutisten perinteisiä kanavia. Sanomalehtien osalta perinteiset lukutavat ja verkkolukeminen kulkevat käsi kädessä, koska ilmainen verkkouutistarjonta ja maksulliset tilaukset tukevat hyvin toisiaan.

Lähde: Uutismedia verkossa 2017, Reuters Institute Digital News Report – Suomen maaraportti

Yli 70 prosenttia sivuston käyttäjistä pitää Karjalaisen verkkosivustoa itselleen tärkeänä.

Lähde: Karjalaisen lukijaprofiilitutkimus 2015, verkkolehti.