Ajankohtaista

Sanomalehdet tukevat yhteiskunnallista keskustelua ja yleissivistystä

Marraskuussa julkaistusta Yhteisöllistyvä media -tutkimuksesta käy ilmi, että sanomalehdet ovat suomalaisten mielestä yleissivistyksen kannalta tärkein media. Lisäksi peräti 86 prosenttia suomalaisista näkee sanomalehdistön vaikuttavan merkittävästi yhteiskunnalliseen keskusteluun. Suomalaisista 83 prosenttia pitää painettuja sanomalehtiä yleissivistyksen kannalta tärkeimpänä mediana, mikä on neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten toteutetussa tutkimuksessa.

Sanomalehtien jälkeen tärkeimpiä medioita ovat Ylen televisiokanavat (80 %), Ylen radiokanavat (62 %), sanomalehtien digitaaliset palvelut (57 %) ja Ylen digitaaliset palvelut (40 %). Yleissivistyksen kannalta vähiten merkitystä koettiin olevan Instagramilla (3 %), LinkedInillä (3 %), Twitterillä (4 %), WhatsAppilla (5 %), Facebookilla (9 %) ja YouTubella (12 %).

Tutkimuksen tuloksista ilmenee myös huoli yhteiskunnan heikkenemisestä uutistarjonnan yksipuolistumisen myötä. Kolme neljästä (75 %) kokee kotimaisen uutistarjonnan yksipuolistumisen heikentävän yhteiskuntaa. Vajaa puolet suomalaisista kokee, että  uutistarjonta on yksipuolistunut viimeisten vuosien aikana, eikä usko tilanteen muuttuvan tulevaisuudessa. Tutkimukseen vastanneista 71% kokee, että tiedon jakamisen ja sisällön kattavuuden tasapuolisuudella on merkittävä rooli yhteiskunnan eriarvoistumisen estämisessä. 

Yhteisöllistyvä media -tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiantona IRO Research. Tutustu tutkimustuloksiin tarkemmin Sanomalehtien Liiton verkkosivuilla.

 

Yli 70 prosenttia sivuston käyttäjistä pitää Karjalaisen verkkosivustoa itselleen tärkeänä.

Lähde: Karjalaisen lukijaprofiilitutkimus 2015, verkkolehti.