Ajankohtaista

Laadukkaiden sisältöjen kulutus kasvussa

Television ja printtimedian digitaalisen sisällön kulutus jatkaa edelleen kasvuaan. Kotisohva ei ole enää pelkästään television katselupaikka, vaan samaiseen sisältöön pääsee käsiksi asemaansa vahvistavassa digitaalisessa muodossa. "Tärkeitä huomioita ovat, että laadukkaiden medioiden kulutuksesta ollaan valmiita maksamaan ja laadukkaat mainostajien tuottamat sisällöt ovat myös kulutettavaa mediasisältöä", kirjoittaa Riikka-Maria Lemminki.

Mainosbarometrin mukaan vankassa kasvussa ovat vaikuttajamarkkinointi sekä mainostajan panostukset esimerkiksi Youtubeen. Yritykset ovat kokeilleet hakukoneoptimointia ja läsnäoloa sosiaalisessa mediassa, kukin hyvällä tai huonommalla menestyksellä. Moni iso yritys on tähän kuitenkin valmis panostamaan. Lemmingin mukaan "yrityksen verkkosivut ja siihen linkittyvät muut digitaaliset kanavat ovat kuin moottori, jonka pitää olla teknisesti kunnossa, jotta se toimii mahdollisimman tehokkaasti. Sisällöt taas ovat kuin bensaa, joka vie laivaa eteenpäin, kohti sinistä merta".

Lemmingin mukaan käännekohtana datamarkkinoinnissa on toukokuussa voimaan astuva eurooppalainen tietosuoja-asetus GDPR, joka pakottaa yritykset dokumentoimaan sekä tehostamaan henkilötietojen käsittelyprosesseja, sanktion uhalla. Kyseinen tietosuoja-asetus antaa datan kohteena olevalle henkilölle oikeuden analysoida hänestä kerättyä dataa.

Huomion arvoisia kohteita markkinoinnin trendeissä ja ilmiöissä ovat Lemmingin mukaan myös aitous, palvelumuotoilu, markkinointitutkimukset, tarinan kerronnasta siirtyminen tarinoiden tekemiseen sekä omien mainoskanavien rakentaminen ja vahvistaminen.

Lue lisää markkinoinnin trendeistä ja ilmiöistä Mainostajien liiton blogista.

Yli 70 prosenttia sivuston käyttäjistä pitää Karjalaisen verkkosivustoa itselleen tärkeänä.

Lähde: Karjalaisen lukijaprofiilitutkimus 2015, verkkolehti.