Ajankohtaista

Uutisten aktiivinen seuraaminen vahvistaa nuorten lukutaitoa ja osaamista

Sanomalehden ja verkkouutisten aktiivisella lukemisella on todettu olevan erittäin positiivisia vaikutuksia erityisesti nuorten lukutaitoon. Tämä selviää Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen tekemästä Nuorten media-arki ja lukutaito -tutkimuksesta, joka pohjautuu PISA 2015 -tuloksiin.

Monta kertaa viikossa sanomalehden sekä verkkouutisia lukevien ja passiivisimpien lukijoiden ero PISA:n lukutaitokokeen pistemäärässä vastasi jopa noin yhden kouluvuoden oppimäärää. Lukutaitokokeessa menestyi huomattavasti paremmin sanomalehteä aktiivisesti lukevat 15-vuotiaat nuoret, kuin harvemmin sanomalehteä lukevat.

Sanomalehden sekä verkkouutisten lukemisaktiivisuus oli yhteydessä myös luonnontieteiden ja matematiikan osaamiseen. Tytöt ja pojat lukivat sanomalehteä lähes saman verran, mutta pojat olivat selkeästi aktiivisempia verkkouutisten lukijoita. Aktiivisen sanomalehden ja verkkouutisten lukemisen myönteinen vaikutus osaamiseen oli pojilla suurempi verrattuna tyttöihin.  

Laajemmat tiedot tutkimustuloksista löydät Sanomalehtien Liiton sivuilta.

Yli 70 prosenttia sivuston käyttäjistä pitää Karjalaisen verkkosivustoa itselleen tärkeänä.

Lähde: Karjalaisen lukijaprofiilitutkimus 2015, verkkolehti.