Ajankohtaista

Useilla toimialoilla mainokset nähdään mieluiten sanomalehdissä

Kantar TNS Oy julkaisi alueellisen ostokäyttäytymisen tutkimuksen tulokset keväältä 2018. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää eri medioiden mieluisuutta toimialan mainonnan seuraamisessa, ostopaikan valintakriteereitä, talouden tai henkilön omakohtaista rahankäyttöä tuoteryhmän hankintoihin, liikkeistä ostamista ja asiointia yleensä sekä eri liikkeiden preferointia ja muita mahdollisia toimialakohtaisia kysymyksiä. Tällä kertaa toimialoista mukana olivat:

1. Tavaratalot ja kauppakeskukset

2. Ruokakaupat

3. Huonekalut ja sisustaminen

4. Rakentaminen ja remontointi

5. Kodinkoneet, elektroniikka ja tietotekniikka

6. Autot

Alueellinen ostokäyttäytyminen 2018 -tutkimuksen tiedot kerättiin valtakunnallisena Internetkyselynä markkina-alueen 15-74 -vuotiaiden äidinkielenään suomea tai ruotsia puhuvan väestön keskuudessa keväällä 2018. Joensuun markkina-alueelta vastaajia oli 422. Tutkimus osoitti, että sanomalehdet, joihin tässä tutkimuksessa laskettiin sekä printtilehti että digilehti, ovat pitäneet pintansa hyvin mieluisana mainosmediana kuluttajien keskuudessa. Tämä korostui erityisesti tavaratalojen ja kauppakeskusten, päivittäistavarakauppojen sekä autoliikkeiden toimialoilla, joissa kaikissa sanomalehti oli mieluisin media mainosten seuraamiseen. Ruokakauppojen mainoksia pidettiin mieluisina erityisesti printtilehden lukijoiden keskuudessa. Huonekalukauppojen, rautakauppojen sekä kodinkone- ja elektroniikkaliikkeiden mainoksia seurattiin toiseksi mieluiten sanomalehdistä, heti kotiin ilman nimeä jaettavien mainosten jälkeen.

Ostopaikan valintakriteereitä tarkastellessa huomattiin monia yhteneväisyyksiä toimialojen välillä. Tavaratalon valinnassa arvostetaan erityisesti edullista hintatasoa, helppoa asiointia, monipuolista tarjontaa ja laadukkaita tuotteita. Päivittäistavarakaupan valintaan vaikuttaa erityisesti hintataso, tuoreus ja laatu, asioinnin helppous ja monipuolinen valikoima. Huonekalukauppojen valintaan vaikuttaa hintataso, laadukkaat tuotteet, hyvät tarjoukset ja monipuoliset valikoimat. Rautakauppojen valintaan vaikuttaa edullinen hintataso, hyvä palvelu, laatu ja hyvät tarjoukset. Kodinkonekauppojen valintaan vaikuttaa hintataso, laatu, tarjoukset ja hyvä palvelu. Autoliikkeen valintaan vaikuttaa tarjoukset tai hyvitys vaihtoautosta, palvelu, ammattitaitoinen henkilökunta ja luotettavuus. Tutkimuksessa myös vertailtiin keskenään Karjalaisen printtilehden lukijoita sekä digilehden lukijoita, ja joitakin eroavaisuuksia preferensseissä havaittiin. Printin lukijoilla valintakriteereissä korostuivat hyvä palvelu, laadukkaat tuotteet, laaja valikoima, ammattitaito ja luotettavuus. Lisäksi kanta-asiakkuus ja hyvät paikoitustilat vaikuttivat erityisesti päivittäistavarakaupan valintaan digilukijoita enemmän. Digilehden lukijat arvostavat enemmän erityisesti tarjouksia, edullista hintatasoa, nopeita toimitusaikoja, asioinnin helppoutta ja autoliikkeissä hyvää vaihtoautovalikoimaa. Tutkimus osoitti myös, että digilehden lukijat käyttävät keskimäärin printtilehden lukijoita enemmän rahaa kuukaudessa ruokaostoksiin. Digilehden lukijat olivat myös todennäköisemmin tekemässä hankintoja lähitulevaisuudessa huonekalu- ja sisustusliikkeistä, rautakaupoista sekä kodinkone- ja elektroniikkaliikkeistä.

Haluatko tietää lisää oman toimialasi ostokäyttäytymisestä? Lisätietoja tutkimuksesta ja siitä, kuinka voit hyödyntää tutkimuksen tietoja mainonnassasi saat mediamyyjiltämme!

Yli 70 prosenttia sivuston käyttäjistä pitää Karjalaisen verkkosivustoa itselleen tärkeänä.

Lähde: Karjalaisen lukijaprofiilitutkimus 2015, verkkolehti.