Mobiili

Karjalaisen verkkosivustot ovat responsiiviset, mikä tarkoittaa sitä, että verkkosivuston sisältö ja mainokset asettautuvat erikokoisiin laitteisiin eri tavalla. Karjalaisessa eri mainospaikkojen näkyvyyttä voi kokeilla käyttämällä sivustoa tietokoneella, tabletilla pysty- ja vaaka-asennossa sekä mobiililaitteella. Näkyvyydestä on kerrottu mainospaikkakohtaisesti verkon ilmoitusvaihtoehtojen yhteydessä.

Hyvä tietää mobiilimainonnasta

Miksi mainostaa myös mobiilissa?

- Sekä uutispalvelut että kuluttajat ovat siirtyneet käyttämään mobiililaitteita säännöllisesti muun median kulutuksen rinnalla. Mobiililaitteilla tehdään nykyisin kaikkea sitä, mitä aiemmin on tehty tietokoneilla. Kuluttajat haluavat lukea samat uutiset kaikilla päätelaitteilla. Mobiilipalveluiden käyttäjät ovat keskimäärin nuorempia ja teknisesti perehtyneempiä kuluttajia kuin sanomalehden lukijat.

Miten mobiilimainonta näkyy Karjalaisen verkossa?

- Karjalaisen verkkosivustosta ei tarvitse ostaa mobiilimainontaa erikseen, sillä useimmat mainospaikat näkyvät samalla aineistolla sekä isoilla ruuduilla että mobiililaitteilla. Näkyvyydestä on kerrottu mainospaikkakohtaisesti verkon ilmoitusvaihtoehtojen yhteydessä.

Pitääkö ilmoittajalla olla mobiilisivusto, jotta hän voi mainostaa mobiilissa?

- Ei, mutta se on suositeltavaa jos käyttäjiä ohjataan verkkosisältöön. Kohdesivun kannattaa olla responsiivisesti toteutettu.  

Onko mobiilimainonta edullisempaa kuin mainonta verkkosivustoilla?

- Karjalaisen verkkosivustolla ei lähtökohtaisesti mainosta esitettäessä eritellä erikseen, näkyykö mainos mobiililaitteilla vai tietokoneella. Eri laitetyypeille näkyneet mainosnäytöt voidaan kuitenkin eritellä kampanjaraportissa. Erikoistapauksista on kerrottu mainospaikkakohtaisesti verkon ilmoitusvaihtoehtojen yhteydessä.

Yli 70 prosenttia sivuston käyttäjistä pitää Karjalaisen verkkosivustoa itselleen tärkeänä.

Lähde: Karjalaisen lukijaprofiilitutkimus 2015, verkkolehti.