Mainoskohtaiset alennukset

Alennukset myönnetään aina normaalihinnoista.

Toistoalennus

15 % toiselta julkaisukerralta, kun mainos julkaistaan muuttumattomana kahden viikon sisällä ja molemmat mainokset varataan samalla kerralla.

Mainostoimistokorvaus

15 % kun laskutetaan mainostoimistoa.

Vaihtoilmoitukset

Vaihtoilmoitusalennus on Sanomalehtien Liittoon kuuluville lehdille enintään -15 %.

Toisensa poissulkevat alennukset

  • sopimusalennus/toistoalennus
  • sopimusalennus/mainostoimistokorvaus

Sopimusalennukset

Alennuksen edellytyksenä on kirjallinen sopimus sekä ohessa määriteltyjen toiminnallisten ja laadullisten kriteerien noudattaminen. Kirjallinen sopimus on tehtävä ennen sopimukseen kuuluvan mainonnan aloittamista.

Alennus annetaan hyvityksenä laskutuksen yhteydessä. Alennusta ei myönnetä lisäpalveluhinnoista.
Alennus lasketaan asiakkaan mainonnan nettoarvosta. Jos ilmoittelun nettoarvo jää alhaisemmaksi, veloittaa Karjalainen asiakkaalta sopimuskauden jälkeen sovitun alennusprosentin ja toteutuneen ilmoittelun alennusprosentin välisen erotuksen.

Kriteerit sopimusalennuksen myöntämiselle

  • Mainosvaraukset toimitetaan Karjalaisen ilmoittaman aikataulun ja ohjeiden mukaisesti.
  • Mainosaineisto toimitetaan Karjalaisen aikataulun ja teknisten vaatimusten mukaisesti.
  • Mainosmateriaali on sisällöltään mainonnan kansainvälisten perussääntöjen, hyvän tavan ja viranomaismääräysten mukaista.

  • Mainosmaksu maksetaan Karjalaiselle maksuehtojen mukaisesti.