Maksuehdot
Tiliasiakkaat 14 päivää netto. Yliajalta korkolain mukainen korko. Auktorisoidut mainostoimistot 30 päivää netto ja 14 pv -1 %. Yliajalta korkolain mukainen korko. Laskutusväli 1 viikko. Maksukehotusmaksu 5 €. Maksuhäiriötilanteet käsitellään asiakaskohtaisesti. Häiriön sattuessa vakuustilanne tarkistetaan. Mikäli lehti tarvitsee vakuuksia, tulee asiakkaan ne pyydettäessä toimittaa lehdelle. Maksuajan jatkuva ylittäminen voi keskeyttää luotollisen mainostamisen, vaikka vakuudet olisi toimitettu lehdelle.

Mainosten varaaminen, peruuttaminen tai mainoshintoja koskevat muutokset
Määräpaikkavaraukset on sovittava ennakolta. Peruutuksesta on ilmoitettava viimeistään sisäänjättöaikojen mukaisesti. Peruutetuista, jo valmistetuista mainoksista peritään valmistuskustannukset, ilmoitusvalmistuslisä. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat mainoshintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. Korotukset koskevat myös jo tehtyjä mainosvarauksia.

Vastuu virheistä ja reklamaatiot sekä tekijänoikeus
Kaikki hyväksytyt mainokset pyritään julkaisemaan määrät­tyinä päivinä. Mikäli mainosta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä kuitenkaan voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Digitaalisen aineiston mukana tulee toimittaa mainosmalli, josta käy ilmi mainoksen koko ja värillisyys.

Lehden vastuu mainoksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu mainoksesta maksetun mää­rän palauttamiseen. Lehti ei anna hyvitystä vähäisestä paino-, painatus- tai taittovirheestä, joka ei vaikeuta mainoksen käsittämistä eikä vähennä sen mainosarvoa. Lehti ei vastaa mainoksen asuun tulleesta virheestä, joka johtuu lehdelle toimitetusta puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta, epä­selvästä käsikirjoituksesta, puhelimitse annetusta mainoksesta tai virheestä, joka käy selville mainostajalle toimitetusta ja hänen hyväksymästään tai määräaikana palauttamatta jättä­mästään korjausvedoksesta. Huomautukset virheellisestä tai julkaisematta jääneestä mainoksesta on tehtävä viimeistään 8 päivän kuluessa mainoksen julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisupäivästä lukien.

Aineistojen säilytys ja palautus
Mainosaineistoa säilytetään kolme kuukautta mainosten julkaisemisesta. Mainosaineistot palautetaan asiakkaan pyynnöstä.

Lisäveloitukset
Ilmoitusvalmistuslisä Karjalaisessa valmistettaviin mainoksiin. Ei koske rivi-, kuolin-, merkkipäivä-, järjestöpalsta- eikä toistomainoksia.

Laskutuslisä
Paperilaskut 3,23 €/ilmoitus.
Nimimerkkilisä 4,03 €/ilmoitus.
Vaihtoilmoitusten välityskulut 10 €/mainos 
Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 prosenttia.
Lähetämme sähköisiä laskuja verkkolaskuina ja sähköpostilla. Laskutusosoitemuutokset ilmoituslaskutus@karjalainen.fi -osoitteella.

Sanomalehti Karjalaisen verkkolaskujen vastaanotto-osoite on 003717359562. Operaattorinamme toimii Basware, jonka välittäjätunnus on BAWCFI22.

Pankkiyhteydet

Sanomalehti Karjalainen Oy, Y-tunnus 1735956-2

Nordea FI39 1040 3000 3228 61 NDEAFIHH
Danske Bank FI71 8000 1670 8458 26 DABAFIHH
Osuuspankki FI29 5770 0520 1127 38 OKOYFIHH
Sp Optia FI43 4600 2320 0592 33 ITELFIHH
Handelsbanken FI29 3131 3001 1136 61 HANDFIHH1.5.2024 alkaen sähköpostilaskut toimitetaan osoitteeseen: ostolaskut@keskisuomalainen.fi

 

Paperiset laskut osoitteella: Sanomalehti Karjalainen Oy, Ostoreskontra, PL 159, 40101 Jyväskylä.

 

Laskun viitetietoihin:
Tilaajan nimi ja lehden tai tilaavan yksikön nimi.
Sopimusnumero, silloin kun laskutus perustuu sopimukseen.
Ostotilausnumero, silloin kun laskutus perustuu ostotilaukseen.